Prodej podílů na pozemcích v k.ú. Telnice u Brna

machova@insolvencyproject.cz

Prodej podílů na pozemcích v k.ú. Telnice u Brna

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Dušana Mífka, sp. zn. KSLB 87 INS 11364/2018, nabízíme k prodeji následující podíly na pozemcích:

  • Podíl 1/3 na pozemku parc. č. 713/28, orná půda, 432 m2,
  • Podíl 1/3 na pozemku parc. č. 723/32, ostatní plocha, 264 m2,
  • Podíl 1/3 na pozemku parc. č. 989/9, ovocný sad, 4392 m2,

to vše zapsáno na LV 620, pro kat. území a obec Telnice u Brna, okres Brno – venkov, vedeném katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: lumpova@insolvencyproject.cz

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu,  jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Cena podílů dle znaleckého posudku je 76.320,- Kč.

Vyřizuje: Ing. Lucie Lumpová

E-mail: lumpova@insolvencyproject.cz

Tel: 778 545 284

 

Pozn: Podíly na pozemcích budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

Nemovité věci

13.08.2019
12.08.2020


Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. spacirova@insolvencyproject.cz

Související inzeráty