Prodej podílu na pozemku (orná půda)

Značka: Prčíková

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Břeclav, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

01.02.2022
01.06.2023

Mgr. Vendula Vojtková, insolvenční správkyně dlužnice Moniky Prčíkové, sp. zn. Krajského soudu v Brně KSBR 30 INS 7347/2018, nabízí k prodeji věci nemovité z majetkové podstaty dlužnice, a to

podílu o velikosti 5/12 nemovitého majetku parcelní číslo 3100/49, o výměře 492 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví číslo 3662 v katastru nemovitostí pro katastrální území Břeclav, okres Blansko, obec Břeclav, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav.

Podmínky prodeje dle :

 • minimální kupní cena dle pokynu soudu ve výši 282 500,- Kč,
 • nemovité věci budou prodány zájemci, který předloží nejvyšší nabídku kupní ceny,
 • kupujícím nesmí být osoba vyloučená dle ust. § 295 insolvenčního zákona z nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka,
 • kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • kupující ponese veškeré náklady spojené se zpeněžením a přepisem věcí nemovitých v Katastru nemovitostí.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Sídlo insolvenční správkyně Sokolovská 406/5, 742 21 Kopřivnice. Nabídky i informace jsou k dispozici na emailu insolvence@akvojtkova.cz.

Informace o zadavateli

Mgr. Vendula Vojtková office@akvojtkova.cz Sokolovská 406/5, Kopřivnice, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  179 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  1 263 620 Kč Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!