PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 1/6 NA POZEMCÍCH V K.Ú. Víska u Kněžic

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nehmotný majetek

02.10.2023
05.11.2023

Insolvenční správce Administrace insolvencí Císař, Češka, Smutný a spol., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/6 na pozemku z majetkové podstaty dlužníka: Michal Jonáš, spis. značka KSLB 76 INS 6177 / 2023.

 

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/6 na pozemcích:

 • pozemek parc. č. 175/4 o výměře 21064 m2 (trvalý travní porost),
  zapsáno na LV 352, k.ú. Víska u Kněžic

Znalecký posudek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSLB 76 INS 6177 / 2023 na č.l. B-6 příp. na vyžádání u insolvenčního správce.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@aiccs.cz.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 20.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 02.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!