Prodej podílu o velikosti 1/8 na pozemcích v k.ú. Břeclav

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nehmotný majetek

26.07.2023
22.10.2023

Insolvenční správce Administrace insolvencí Císař, Češka, Smutný a spol., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/8 na pozemcích z majetkové podstaty dlužníka: Věra Hrubá, spis. značka KSBR 40 INS 1223 / 2023.

 

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/8 na:

 • pozemek parc.č. 810/91 8251m2 orná půda,
 • pozemek parc.č. 864/10 29m2 vodní plocha,

to vše na LV 3535, k.ú. a obec Břeclav, okres Břeclav, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@aiccs.cz.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.06.2024 19.07.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!