Prodej podílu o velikosti 1/8 na pozemcích v k. ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nehmotný majetek

07.09.2023
14.01.2024

Insolvenční správce Mgr. David Smrčka, se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/8 na pozemku z majetkové podstaty dlužníka: Jan Unčovský, spis. značka KSOS 22 INS 4604 / 2023.

 

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/8 na pozemcích:

 • pozemek parc. č. 323/1 o výměře 4309 m2 (ostatní plocha), zapsáno na LV 569, k. ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí
 • pozemek parc. č. 426 o výměře 3640 m2 (trvalý travní porost), zapsáno na LV 108, k.ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí

Znalecký posudek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSOS 22 INS 4604 / 2023 na č.l. B-5 příp. na vyžádání u insolvenčního správce.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.11.2023 07.12.2023 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.11.2023 07.12.2023 Celá ČR 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!