Prodej podílu o velikosti 100% ve společnosti ALLETRAS, s.r.o., IČ 292 22 826

Značka: 19-05549/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetekPodniky

09.03.2023
30.04.2023

Likvidátor společnosti

PLH Holding s.r.o. v likvidaci

IČ 283 17 084

se sídlem Antala Staška1859/34, 140 00  Praha 4 – Krč

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty společnosti následující majetek – podíl 100% ve společnosti ALLETRAS, s.r.o., IČ 292 22 826, se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00  Praha 4.

Likvidátor nemá k prodávanému majetku žádné jiné informace, než které vyplývají z veřejných registrů, zejm. sbírky listin, ve které je naposledy účetní závěrka za rok 2013 a 2014 a rozhodnutí jediného společníka ze dne 5.8.2014. Likvidátor ke své výzvě společnosti PLH Holding s.r.o. v likvidaci neobdržel účetní závěrky dceřiné společnosti ani jiné doklady.

Majetek, resp. podíl, bude prodán nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 30.4.2023, a to v listinné podobě doručené k rukám likvidátora osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a veškeré náklady spojené s převodem majetku nese kupující.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u likvidátora: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz.

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  07.06.2023 31.07.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.06.2023 31.08.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!