Prodej podílu o velikosti 100% ve společnosti Romar Invest s.r.o. „v likvidaci“, IČ 286 17 240

Značka: 16-04174/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Likvidátor spolku

Asociace pro podporu patentů a značek České republiky, o.s. v likvidaci

IČ 228 94 136

se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00  Praha 6 – Dejvice

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty společnosti následující majetek – podíl 100% ve společnosti Romar Invest s.r.o. „v likvidaci“, IČ 286 17 240, se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava.

Likvidátor nemá k prodávanému majetku žádné jiné informace, než které vyplývající z veřejných registrů, zejm. sbírky listin, ve které je naposledy založeno rozhodnutí o zrušení společnosti a nejsou založeny žádné účetní závěrky společnosti. Likvidátor ke své výzvě společnosti Romar Invest s.r.o. „v likvidaci“ neobdržel účetní závěrky této společnosti ani jiné doklady.

Majetek, resp. podíl, bude prodán nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 15.1.2023, a to v listinné podobě doručené k rukám likvidátora osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a veškeré náklady spojené s převodem majetku nese kupující.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u likvidátora: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz.

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.10.2023 05.11.2023 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.10.2023 05.11.2023 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.10.2023 06.11.2023 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 26.10.2023 Olomoucký kraj
  Zlínský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!