Prodej podílu o velikosti 100% ve společnosti Rotifone s.r.o., IČ 272 96 733, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno

Značka: 22-06152/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetekPodniky

11.11.2022
15.01.2023

Likvidátor společnosti

FoleySound Group a.s. v likvidaci

IČ 260 26 031

se sídlem Příkop 838/6, 602 00  Brno – Zábrdovice

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty společnosti následující majetek – podíl 100% ve společnosti Rotifone s.r.o., IČ 272 96 733, se sídlem Příkop 838/6, 602 00  Brno – Zábrdovice.

Likvidátor nemá k prodávanému majetku žádné jiné informace, než které vyplývající z veřejných registrů, zejm. sbírky listin, ve které je naposledy založeno rozhodnutí jediného společníka ze dne 26.1.2018 a nejsou založeny aktuální účetní závěrky společnosti, když poslední založenou účetní závěrkou je účetní závěrka za rok 2011.

Majetek, resp. podíl, bude prodán nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 15.1.2023, a to v listinné podobě doručené k rukám likvidátora osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a veškeré náklady spojené s převodem majetku nese kupující.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u likvidátora: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz.

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 15.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.09.2023 30.10.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.09.2023 01.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.08.2023 30.09.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!