Prodej podílu o velikosti 100% ve společnosti Vicari Trade s.r.o., IČ 291 95 306

hynek@akhrudka.cz

Prodej podílu o velikosti 100% ve společnosti Vicari Trade s.r.o., IČ 291 95 306

Likvidátor společnosti TORA TORA s.r.o., IČ 276 82 846, se sídlem Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 – Karlín

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty společnosti následující majetek – podíl ve výši 100% ve společnosti Vicari Trade s.r.o., IČ 291 95 306, se sídlem Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6 – Střešovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 266788.

Majetek, resp. podíl, bude prodán nejvyšší nabídce.

Likvidátor nemá k dispozici žádné doklady ani účetnictví společnosti Vicari Trade s.r.o. a vychází z dokladů založených ve sbírce listin rejstříkového soudu, na kterou zájemce odkazuje.

Nabídka musí být podána nejpozději do 31.3.2019, a to v listinné podobě doručené k rukám insolvenčního správce osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u insolvenčního správce: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: info@akhrudka.cz.

Ostatní majetekPodniky

22.02.2019
22.02.2020


Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Související inzeráty