PRODEJ POHLEDÁVEK A ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍCH PODÍLŮ Z MAJETKOVÉ PODSTATY INSOLVENČNÍHO DLUŽNÍKA TECFOOD, S. R. O.

kupec@horizont-mfl.com

PRODEJ POHLEDÁVEK A ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍCH PODÍLŮ Z MAJETKOVÉ PODSTATY INSOLVENČNÍHO DLUŽNÍKA TECFOOD, S. R. O.

PRODEJ POHLEDÁVEK Z MAJETKOVÉ PODSTATY INSOLVENČNÍHO DLUŽNÍKA TECFOOD, S. R. O.

Insolvenční správce dlužníka TECFOOD, s. r. o., IČO 26314860, se sídlem Pozdeňská 3, 169 00 Praha 6, tímto nabízí k přímému prodeji mimo dražbu níže uvedené obtížně vymahatelné a nedobytné pohledávky a dále podíly v dceřiných zahraničních společnostech:

 

  • položka soupisu MP č. 5 – Pohledávky z obchodního styku 17.038.000,00 Kč  (viz. příloha – SEZNAM POHLEDÁVEK)

 

  • položka soupisu MP č. 6. – Pohledávka z obchodního styku 10.087.185,35 Kč za společností TECFOOD GROUP s.r.o, 26917033, se sídlem: Pozdeňská 3, 169 00 Praha 6 Česká republika Praha 6, Pozdeňská 3, PSČ 16900

 

  • položka soupisu MP č.  14. – Obchodní podíl společnosti TECFOOD SLOVAKIA, s.r.o. IČ:35887494, se sídlem Liptovská 2/A,82109 Bratislava

 

  • položka soupisu MP č. 15. – Obchodní podíl společnosti TECFOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Numer KRS 0000221569, se sídlem Bielsko-WHITE,Kustronia 4/26,43-316

Bližší informace a kopie listin k předmětným pohledávkám IS poskytne všem zájemcům na vyžádání.

Termín pro doručování cenových nabídek insolvenčnímu správci je stanoven do 15:00 hod., dne 18.6.2020.

Závazné cenové nabídky musí být doručeny v uzavřených obálkách na adresu sídla kanceláře insolvenčního správce Horizont ISPL v.o.s., Koněvova 177/61, Ostrava – Heřmanice, PSČ: 713 00, kdy tyto musí být označeny nápisem “Nabídka TECFOOD, s.r.o. v likvidaci – neotevírat”

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech došlých cenových nabídek a to i bez udání důvodu. Případná vítězná cenová nabídka bude nejprve předložena ke schválení insolvenčnímu soudu.

 

Značka:

MSPH 98 INS 5921 / 2010

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Finanční majetekNehmotný majetekPohledávky

03.06.2020
03.06.2021


Informace o zadavateli

Roman Froněk kupec@horizont-mfl.com

Související inzeráty