Prodej pohledávek dlužníka – BRENT s.r.o. v celkové výši 201.400,- Kč

Značka: 19-03197/22

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

26.09.2022
31.10.2022

Insolvenční správce dlužníka

BRENT s.r.o., IČ 613 28 791

se sídlem Palackého 440, 511 01  Turnov

(MSPH 79 INS 243/2017)

n a b í z í

k prodeji z majetkové podstaty dlužníka níže uvedené pohledávky:

 • pohledávka vůči Davidu Cvrčkovi ve výši 35.600,- Kč s přísl. (položka IV., poř.č. 1 soupisu majetkové podstaty),
 • pohledávka vůči Jakubu Ištvánkovi ve výši 40.400,- Kč s přísl. (položka IV., poř.č. 2 soupisu majetkové podstaty),
 • pohledávka vůči Janu Vávrovi ve výši 9.400,- Kč s přísl. (položka IV., poř.č. 3 soupisu majetkové podstaty),
 • pohledávka vůči Pavlu Morávkovi ve výši 116.000,- Kč s přísl. (položka IV., poř.č. 4 soupisu majetkové podstaty).

Majetek bude prodán, resp. pohledávky budou postoupeny, nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 31.10.2022, a to v listinné podobě doručené k rukám insolvenčního správce osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u insolvenčního správce: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: info@akhrudka.cz, hynek@akhrudka.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.11.2022 31.03.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.11.2022 12.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.11.2022 31.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.11.2022 20.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!