Prodej pohledávek dlužníka KVADRO, spol. s r.o.

Značka: KSOS 22 INS 6142/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

11.06.2021
30.06.2021

Insolvenční správce společnosti KVADRO, spol. s r.o., sídlem Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 428 64 593, nabízí na prodej pohledávky této společnosti za jejími dlužníky v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 22 INS 6142/2019. Dotčené pohledávky jsou zahrnuty do soupisu majetkové podstaty v sekci B části IV jako položky č. 6 a 7 zveřejněného v insolvenčním rejstříku na č.l. B-103:

 • Pohledávka za BASIC RELAX s.r.o., sídlem Tachovské náměstí 90/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 29385474 (Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání z 1. 11. 2018 – nájemné za období od 1. 10. 2019 do 19. 2. 2020); nominální hodnota 225 310,- Kč.
 • Pohledávka za BASIC RELAX s.r.o., sídlem Tachovské náměstí 90/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 29385474 (Povinnost vydat do majetkové podstaty plnění z neúčinných právních jednání dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. 11 ICm 1625/2020); nominální hodnota 905 246,74 Kč.

Je možné předkládat nabídky na obě položky zvlášť. V nabídce je proto potřeba kromě identifikačních a kontaktních údajů zájemce samostatně uvést nabízenou cenu za konkrétní položku (pohledávku).

Pohledávky budou postoupeny zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Cena za postoupení pohledávek bude muset být uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením příslušné smlouvy.

Dostupnou dokumentaci insolvenční správce zpřístupní k nahlédnutí zájemcům na základě předchozí dohody dne 21. 06. 2021 od 13:00 hod. v sídle insolvenčního správce na adrese Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín. Pohledávky budou postoupeny ve výši, která bude aktuální ke dni uzavření smlouvy, a to včetně příslušenství.

Písemné nabídky je třeba zaslat nebo osobně doručit nejpozději do 14:00 hod. dne 30. 06. 2021 na email: info@siwy.cz nebo na adresu: Mgr. Daniel Siwy, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Bližší informace k prodeji na tel.: +420 724 099 766.

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.08.2021 10.09.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.07.2021 31.08.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.07.2021 10.09.2021 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.07.2021 31.08.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!