Prodej pohledávek – FLIX.TV s.r.o.

santova2.olomouc@gmail.com

Prodej pohledávek – FLIX.TV s.r.o.

V rámci zpeněžování majetku nabízí insolvenční správce Mgr. Radim Janoušek k odkoupení pohledávky společnosti FLIX.TV s.r.o. ( IV./3 soupisu MP – pohledávky dlužníka z podnikatelské činnosti).

Případnému zájemci bude umožněno nahlédnutí do spisové dokumentace v sídle správce.

Prodej v rámci insolvence, rozhoduje nejvyšší nabídka.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Nabídky zasílejte na e-mail: santova2.olomouc@gmail.com

Pohledávky

13.08.2019
13.09.2019


Informace o zadavateli

Roman Pešek santova2.olomouc@gmail.com

Související inzeráty