Prodej pohledávek – KULINA s.r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

12.04.2023
16.06.2023

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, zastoupená Mgr. Jiřím Zrůstkem, ohlášeným společníkem, jako insolvenční správce dlužníka KULINA s.r.o., IČO: 28904354, sídlem Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen „předmět prodeje“):

uvedené v soupisu majetkové podstaty pod položkou:

– poř. č. IV. 2 – pohledávka dlužníka za společností DIGEN s.r.o., IČ 06144136, z důvodu neuhrazené částky za poskytnuté služby a dodané zboží ve výši 5.628.508,16 Kč,

– poř. č. IV. 5 – pohledávka dlužníka za panem Zbyškem Pertlíčkem, RČ: 760312/5288, bytem Husitská 103/64, 130 00 Praha 3, z důvodu bezdůvodného obohacení, resp. dlužné částky z poskytnutých zápůjček ve výši 18.330.639,20 Kč,

– poř. č. IV. 8 – pohledávka dlužníka za společností DIGEN s.r.o., IČ 06144136, z důvodu peněžitého plnění z neúčinných právních úkonů dle rozsudku MS v Praze č.j. 192 Icm 1892/2020-18 ve výši 2.453.139,00 Kč,

– poř. č. IV. 9 – pohledávka dlužníka za společností Maverip s.r.o., IČ 28562046, z důvodu peněžité náhrady za plnění spočívající v převodu vozidla Porsche, model Cayman S ve výši 363.000,00 Kč,

– poř. č. IV. 10 – pohledávka dlužníka za panem Richardem Pertlíčkem, RČ: 670917/2173, bytem Družstevní 888/9, 742 35 Odry, z důvodu peněžitého plnění z úhrady provedené v jeho prospěch v březnu 2019 ve výši 1.300.000,00 Kč.

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 16. 6. 2023 v 15:00 hodin.

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení můžou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele na emailové adrese: lenka.neslehova@akorli.cz nebo na tel. č. +420 775 728 102.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!