Prodej POHLEDÁVEK mimo dražbu, zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka. EKOBIOMASA s.r.o., IČ: 01489488, se sídlem Puškinovo nám. 493/5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

Značka: MSPH 90 INS 8348/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

01.11.2022
05.02.2023

Insolvenční správce dlužníka EKOBIOMASA s.r.o., IČ: 01489488, se sídlem Puškinovo nám. 493/5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu majetek zapsaný do majetkové podstaty dne 18.7.2022, zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod B-53, pod poř. č. 2, IV. Pohledávky, B. Detailní soupis majetkové podstaty, a to:

 

 • Vykonatelnou pohledávku ve výši 4.334.411,71 Kč

 

za: 1) Mgr. Ing. Petrou Hamplovou, Ph.D., sídlem Zahradní 13, 789 01, Zábřeh, insolvenční správce dlužníka Petra Holomáče, nar. 1. 12. 1984, Svatováclavská 646/18, 696 04 Svatobořice – Mistřín a 2) Petrem Holomáčem, nar. 1. 12. 1984, Svatováclavská 646/18, 696 04 Svatobořice – Mistřín, dlužníkem v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 53 INS 18152/2019

 

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

– kupní cena bude uhrazena před nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky

– veškeré náklady spojené s postoupením pohledávky hradí nabyvatel pohledávky 

 

Termín pro podání nabídek: do 8.1.2023

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, identifikační údaje zájemce o koupi a současně nabízenou kupní cenu, na email : Paclik.insolvencni.spravce@email.cz, případně písemně na adresu sídla insolvenčního správce.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!