Prodej pohledávek o celkové nominální hodnotě 665.620,30 Kč z majetkové podstaty dlužníka – MB-eurotrans, s.r.o., IČ 274 01 367

Značka: 20-03229/22

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

17.05.2021
30.06.2021

Insolvenční správce dlužníka

MB-eurotrans, s.r.o., IČ 274 01 367

se sídlem K Podlesí 540, 261 01  Příbram

(KSPH 77 INS 3424/2020)

n a b í z í

k prodeji z majetkové podstaty dlužníka pohledávky o celkové nominální hodnotě 665.620,30 Kč:

 

Dlužník Výše pohledávky Právní důvod pohledávky
Jana Moucalová, nar. 7.6.1954, Vlachova 1510/10, Praha 5 573 826,90 Kč Půjčka společnosti MB-eurotrans, s.r.o. jednateli. Dlužník pohledávku neuznává a namítá její promlčení.
DESTRA-MOLIS s.r.o. “v likvidaci”, IČ 035 84 585, V Zátiší 810/1, 709 00  Ostrava 50 215,00 Kč Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 9.1.2018, č.j. 19 C 232/2017-26.
Jaroslav Levý, nar. 31.8.1965, Svojšín 28, 349 01  Stříbro 38 378,40 Kč Platební rozkaz Okresního soudu v Tachově ze dne 14.2.2012, č.j. 22 C 114/2012-17
FEE Transport s.r.o., IČ 01696572, Plzeňská 1270/97, Praha 5 2 000,00 Kč Neuhrazená část faktury č. R170484. Dlužník pohledávku neuznává.
DAPO Sped s.r.o., IČ 06505767, Na Pěníku 435, Písek 1 200,00 Kč Neuhrazený náklad spojený s uplatněním pohledávky. Dlužník se k výzvě insolvenčního správce nevyjádřil.
Celkem 665 620,30 Kč  

Podrobnější informace k prodávaným pohledávkám budou poskytnuty na základě žádosti zájemců, zaslané na e-mail: hynek@akhrudka.cz.

Majetek bude prodán, resp. pohledávky budou postoupeny, nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 30.6.2021, a to v listinné podobě doručené k rukám insolvenčního správce osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u insolvenčního správce: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: info@akhrudka.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2021 25.06.2021 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.06.2021 30.06.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.06.2021 07.07.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2021 30.06.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!