PRODEJ POHLEDÁVKY Z MAJETKOVÉ PODSTATY INSOLVENČNÍHO DLUŽNÍKA SENZA, spol. s r.o.

kupec@horizont-mfl.com

PRODEJ POHLEDÁVKY Z MAJETKOVÉ PODSTATY INSOLVENČNÍHO DLUŽNÍKA SENZA, spol. s r.o.

Insolvenční správce dlužníka SENZA, spol. s r.o., U Abácie 129/4, Valašské Meziříčí, IČ: 46578617, tímto nabízí k přímému prodeji mimo dražbu níže uvedenou pohledávku:

  • položka soupisu MP č. 66 –  Pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, které je vedené pod  sp.zn. KSOS 34 INS 15383 / 2019 u Krajského soudu v Ostravě. Pohledávka dlužníka byla při přezkumném jednání zjištěna  ve výši 79.187,43 Kč a předpokládaný výtěžek z oddlužení činí dle zprávy o oddlužení v průběhu následující pěti let 11.52 %.

Termín pro doručování cenových nabídek insolvenčnímu správci je stanoven do 15:00 hod., dne 19.3.2020.

Závazné cenové nabídky musí být doručeny v uzavřených obálkách na adresu sídla kanceláře insolvenčního správce Horizont ISPL v.o.s., Koněvova 177/61, Ostrava – Heřmanice, PSČ: 713 00, kdy tyto musí být označeny nápisem “Nabídka SENZA, spol. s r.o. – neotevírat”

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech došlých cenových nabídek a to i bez udání důvodu.

Značka:

KSOS 25 INS 1740 / 2017

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Finanční majetekPohledávky

18.02.2020
17.02.2021


Informace o zadavateli

Roman Froněk kupec@horizont-mfl.com

Související inzeráty