Prodej – Pohledávka – Ing. arch. Miroslav Jiří Stříbrný, IČ: 122 52 506

Značka: 2021-010

Cena: 661884 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.02.2022
31.12.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji mimo dražbu dále uvedený majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty.

Dlužník: Viktor Valeš

Insolvenční řízení: KSHK 45 INS 4382/2021

Specifikace nabízeného majetku:

 • pohledávka dlužníka za poddlužníkem Ing. arch. Miroslavem Jiřím Stříbrným, IČ: 122 52 506, r. č.: 570614/1716, bytem: U garáží 1436/6, 170 00 Praha 7, v nominální výši 661 884 Kč

Další informace k pohledávce: Důvodem vzniku pohledávky byla smlouva o dílo z roku 2017, přičemž pohledávka byla poddlužníkem písemně uznána dne 12.03.2018. Pohledávka byla pod č. P11 přihlášena do insolvenčního řízení s poddlužníkem, které je vedeno Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 17192/2017 a ve kterém byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Insolvenční řízení s poddlužníkem dosud nebylo skončeno. Pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná a nevykonatelná a byla zjištěna v plném rozsahu. Dlužník pohledávku nepopřel; na základě upraveného seznamu přihlášených pohledávek lze po zrušení konkursu podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci.

Podmínky prodeje:

– prodej (formou postoupení pohledávky) nejvyšší nabídce

– souhlas věřitelského orgánu a insolvenčního soudu nebo zajištěných věřitelů s prodejem mimo dražbu

– úhrada úplaty za postoupení nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky

– náklady spojené s postoupením hradí nabyvatel

– nabyvatel nesmí být osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty, ledaže mu byla insolvenčním soudem udělena výjimka ze zákazu

Nabídky zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře, prostřednictvím datové schránky ID a598h7m nebo e-mailem na paulus.ladislav@akhpl.cz. Součástí nabídky musí být identifikace zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), označení předmětu nabídky (Pohledávka Stříbrný), nabízená kupní cena (úplata za postoupení) a kontaktní údaje na zájemce (e-mail, telefon). Nabídky jsou okamžikem jejich podání pro zájemce závazné a není možné je odvolat ani zrušit.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Ladislav Paulus paulus.ladislav@akhpl.cz Veveří 456/9, Brno-střed-Veveří, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  31.03.2023 09.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.03.2023 01.05.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 25.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!