Prodej pohledávky

belohlavkova@koppa.cz

Prodej pohledávky

KOPPA, v.o.s., , jako insolvenční správce dlužníka: Ing. Josef Kalina  sp. zn. KSLB 76 INS 15368/2014  nabízí k prodeji pohledávku z majetkové podstaty dlužníka.

Pohledávka za Zdeňkou Mošnovou, nar. 31.10.1949, bytem Na Nivách 1685, 470 01 Česká Lípa v nominální hodnotě 100.747,- Kč plus příslušenství.

O pohledávce bylo rozhodnuto rozsudkem, č.j. 37 C 146/2017-39.

Na pohledávku bylo  uhrazeno  25 000,- Kč

Insolvenční správce si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky.

Své nabídky můžete posílat na email: belohlavkova@koppa.cz

Kontakt: Ing. Zdeňka Bělohlávková 603114722

Pohledávky

12.07.2019
11.07.2020


Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Související inzeráty