Prodej pohledávky dlužníka EUROBETON CZ s.r.o.

info@kaplan-ak.cz

Prodej pohledávky dlužníka EUROBETON CZ s.r.o.

Insolvenční správce dlužníka EUROBETON CZ s.r.o., IČ 260 64 430, se sídlem Újezd 450/40, PSČ 118 01 Praha 1, nabízí v rámci řízení sp. zn. MSPH 89 INS 2001/2012 k prodeji pohledávku za společností I. S. stavby s.r.o., IČ 274 15 813, se sídlem Ing. Františka Janečka 147,257 41 Týnec nad Sázavou, ve výši 260.211 Kč z titulu nezaplacených faktur za dodávky betonu, přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 9658/2010 pod poř. č. P-58 (věřitel č. 57) – pohledávka byla zjištěna. Pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce. Bližší podrobnosti jsou dostupné na níže uvedených kontaktech. Podklady budou zaslány k žádosti zájemce.

Termín k podávání nabídek: 10. 5. 2019

Pohledávky

15.04.2019
14.04.2020


Informace o zadavateli

Daniel Kaplan info@kaplan-ak.cz

Související inzeráty