Prodej pohledávky – MSPH 77 INS 24256/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

05.01.2024
31.01.2024

Mgr. Jan Urban, IČO 71467092, sídlem Purkyňova 101, 563 01 Lanškroun, jako insolvenční správce dlužníka JUDr. Nikolaje Zlochy, r.č. 570910/1376, bytem U kříže 625/9, 158 00 Praha 5, ustanovený do funkce usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2021 č.j. MSPH 77 INS 24256/2020-A-20 oznamuje, že nabízí k prodeji pohledávku vůči Viole Novákové, nar. 3. 3. 1946, bytem Jugoslávská 108, 547 01 Náchod, a to z titulu vyrovnání dědického podílu ve výši 302 660 Kč, kterou dlužník nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22. 9. 2017. Jedná se o vykonatelnou pohledávku dle usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 25. 8. 2016 č.j. 17D 656/2016-29, která je vymáhána v rámci exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Bohumilem Brychtou, Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, pod sp. zn. 194 EX 1549/22. Na pohledávku bylo doposud vymoženo 137 817,11 Kč, k vymožení tedy zbývá částka 164 842,89 Kč. Exekuce je prováděna srážkami ze starobního důchodu povinné Violy Novákové, kdy měsíční plnění činí v průměru cca 2 150 Kč.

Případní zájemci, nechť svůj zájem o koupi shora uvedené pohledávky projeví na adrese sídla insolvenčního správce Mgr. Jana Urbana, tj. na adrese Purkyňova 101, 563 01 Lanškroun, nebo prostřednictvím e-mailu: urban@urban-ak.cz.

Mgr. Jan Urban

insolvenční správce dlužníka

JUDr. Nikolaje Zlochy

 

Informace o zadavateli

info@urban-ak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!