Prodej pohledávky na náhradu škody za fyzickou osobou

Značka: 170275

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

21.11.2023
20.12.2023

JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 00, jako likvidátor soudem zrušené společnosti Karel Landa, s.r.o..  v likvidaci, IČ: 25120182 se sídlem Praha 6, Bubenečská 256/5, nabízí k úplatnému postoupení nevykonatelnou pohledávku v nominální výši  2.237.937 Kč  za dlužníkem – fyzickou osobou; jedná se o nárok na náhradu škody způsobený úmyslným trestným činem, uplatněný v trestním řízení, o kterém v trestním řízení nebylo rozhodnuto.

Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena s tím, kdo nabídne nejvíce. Cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy.  Podklady, které jsou likvidátorovi známy a které jsou mu dostupné budou zaslány na vyžádání elektronickou poštou; žádosti zasílejte na mail pavel@cizkovsky.cz.

Nabídky zasílejte písemně v uzavřené obálce na adresu likvidátora – JUDr. Pavel Čížkovský, V Olšinách 2300/75, Praha 10, PSČ 100 00, na obálku uveďte označení „Nabídka – Landa“. Termín pro uzávěrku nabídek je dne 20.12.2022 ve 12 hodin; v této lhůtě musí být nabídky doručeny likvidátorovi. Likvidátor  si vyhrazuje  právo nepřijmout kteroukoli či  žádnou z předložených nabídek, či toto výběrové řízení kdykoli zrušit bez náhrady.

JUDr. Pavel Čížkovský, likvidátor

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!