Prodej pohledávky Ondřej Kovács

Značka: I. 514

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

15.11.2022
20.12.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku sepsanou v soupisu majetkové podstaty dlužnice Danuše Janouškové, jejíž insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 56INS 9668/2020, za dlužníkem Ondřejem Kovácsem, nar. 15.9.1973, bytem Nejdlova 2, 360 17 Karlovy Vary v nominální hodnotě 645 113,- Kč s příslušenstvím, přiznané rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech č.j. 17C 126/2016-411 ze dne 28.3.2018, vymáhané soudním exekutorem Mgr. Milošem Dvořákem, Exekutorský úřad Sokolov pod sp. zn. 041EX 478/18. Podklady zašleme na vyžádání.

Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 20.12.2022 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková,  Chromeč 2, 789 01 Chromeč  nebo na email: jaskova@akjaskova.cz.  V nabídce uveďte cenu, přesnou identifikaci zájemce, telefonický a emailový kontakt.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy

– náklady spojené s prodejem hradí kupující

– správce neodpovídá za existenci, dobytnost ani vady pohledávky

– prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu

Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!