Prodej pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

Značka: KSPH 72 INS 11712 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

27.11.2023
27.01.2024

Insolvenční správce Administrace insolvencí Císař, Češka, Smutný a spol., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 nabízí za úplatu postoupení pohledávky z majetkové podstaty dlužníků: Marie a Radka Černovských, sp. zn. KSPH 72 INS 11712 / 2023.

Pohledávka za Jaroslavou Poláškovou, nar. 14.2.1966, z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 16.11.2022 v celkové hodnotě 1 291 024 Kč.

Pohledávka byla přihlášena a zjištěna v rámci insolvenčního řízení vedeném pod sp. zn. KSPA 60 INS 8664 / 2023.

Podmínky prodeje:

– podléhá souhlasu insolvenčního soudu;
– smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: bououne@aiccs.cz do 27. 1. 2024 s tím, že každá cenová nabídka musí obsahovat jméno, příjmení, (firmu), datum narození (IČO), trvalé bydliště (sídlo) a emailovou adresu předkladatele.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!