PRODEJ POHLEDÁVKY ve výši 1.116.412,00 Kč s příslušenstvím

Značka: KSBR 37 INS 18131/2017

Cena: Nejvyšší nabídka v Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.07.2021
31.12.2023

Insolvenční správce Ing. Oldřich Valta, IČ: 699 01 571, se sídlem Obora 146, 440 01 Louny 1, dlužníka Jiří Dohnal, nar. 07.02.1990, bytem Strážisko – Maleny 175, 798 44 Strážisko, nabízí k odprodeji níže uvedenou vykonatelnou pohledávku za dlužníkem Sofií Dohnalovou, nar. 04.10.1992, bytem Maleny 175, 798 44 Stražisko – Maleny (dále jen dlužník).   Pohledávka ve výši 1.116.412,00 Kč s příslušenstvím Dle Usnesení Okresního soudu v Prostějově č.j. 34 D 422/2018-129 ze dne 18.12.2018, které nabylo právní moc 03.01.2019, je dlužník – pozůstalý Sofie Dohnalová, nar. 04.10.1992, povinen vyplatit druhému pozůstalému Jiřímu Dohnalovi, nar. 07.02.1990, zákonný dědický podíl ve výši 1.116.412,00 Kč. Zpeněžení výše uvedených pohledávek bude uskutečněno přímým prodejem mimo dražbu, a to zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv podanou nabídku. Nabídky je možné podávat nejpozději do 31.12.2022, a to: – do datové schránky insolvenčního správce ID:5zwyncf nebo, – e-mailem na ovalta@seznam.cz anebo, – poštou na adresu Ing. Oldřich Valta, Insolvenční správce, Obora 146, 440 01 Louny 1. Značka: KSBR 37 INS 18131/2017 Cena: Nejvyšší nabídka v Kč Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Informace o zadavateli

Oldřich Valta ovalta@seznam.cz Ing. Oldřich Valta, Obora 146, 440 01 Louny 1

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 10.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.06.2023 02.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!