Prodej pohledávky ve výši 999.000 Kč

richjasi@seznam.cz

Prodej pohledávky ve výši 999.000 Kč

Insolvenční správce nabízí k prodeji mimo dražbu pohledávku v rámci insolvenčního řízení dlužníka ANDREW&MICHELLE s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, IČO: 25722930, sp.zn. MSPH 77 INS 5428 / 2017. Jedná se o pohledávku ve výši 999.000 Kč z titulu náhrady škody vůči Pavlu Vítkovi, narozen: 1. 7. 1979, bytem Wolkerova 1890/22, PSČ 586 01 (jednatel dlužníka). Dlužník postoupil dne 26. 10. 2010 pohledávku vůči Stanislav Kohout K&K KVALITE, IČ 123 92 448, v celkové výši 11.824.046 Kč s příslušenstvím na pana Františka Třísku, RČ: 591013/0347, a to za úplatu 999.000 Kč, kterou však dlužník nikdy neobdržel, přičemž zmenšení majetku dlužníka spočívalo v jednání / opomenutí jednatele dlužníka. V této věci byla podána žaloba u Krajského soudu v Brně.

Pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce. Nabídky je možné zasílat na email richjasi@seznam.cz ve lhůtě do 31.12.2020.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Značka:

MSPH 77 INS 5428 / 2017

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Dohodou

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Pohledávky

20.11.2020
19.11.2021


Informace o zadavateli

richjasi@seznam.cz

Související inzeráty