Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

Značka: KSOL 10 INS 7206 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.06.2022
30.06.2023

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOL 10 INS 7206/2016 nabízí k prodeji pohledávku dlužníka za 3. osobou z titulu náhrady škody ve výši 70.248 Kč, která mu byla přiznána trestním příkazem vydaným Okresním soudem v Litoměřicích ze dne 15. 5. 2015, č. j. 6 T 85/2015-300 a tato byla zahrnuta do majetkové podstaty dlužníka. Podmínky prodeje:

 • nabídky budou vyhodnoceny po ukončení inzerce,
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • náklady spojené s postoupením pohledávky hradí kupující,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Nabídky je možno zasílat e-mailem na adresu info@jkinsolv.cz, případně písemně na adresu JK Insolv, v.o.s., Dobrovského 1310/64, 612 00 Brno. Do návrhu vždy uveďte své kontaktní údaje.  

Informace o zadavateli

JK Insolv, v.o.s. JK Insolv, v.o.s. info@jkinsolv.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!