Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka: Miloš Marek, ins. řízení ve vedené u Krajského soudu v Praze pod. sp. zn.: KSPH 72 INS 21874/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

11.10.2023
15.11.2023

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE NABÍZÍ K PRODEJI POHLEDÁVKY za spol. Farma Žabovřesky s.r.o., IČO: 46357645

 • z titulu nesplacené zápůjčky (jistina 62.970,- Kč ze smlouvy ze dne 2.11.2016)
 • z titulu dlužného nájemného z pronájmu pozemku parc. č. 4787/1 v k.ú. Benešov (jistina 86 129,- Kč) a
 • z titulu dlužného nájemného z pronájmu devíti pozemků (parc. č. 600/1, 600/16, 600/19, 600/21, 600/30, 600/32, 600/33, 600/36) v k.ú. Chlístov (jistina 28.415,- Kč).

Všechny tři pohledávky byly uplatněny v insolvenčním řízení poddlužníka (Farma Žabovřesky s.r.o.) jedinou přihláškou P41, a to v celkové výši 190.198,72 Kč. Jedná se o nezajištěné, nevykonatelné a nepopřené (v ins. řízení zjištěné) pohledávky.

Podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • cena za postoupení bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy;
 • veškeré náklady na zpeněžení pohledávky hradí postupník
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemce

Bližší informace o Pohledávce jsou uvedeny v přiložených podmínkách prodeje.

Návrh na uzavření postupní smlouvy (soutěžní nabídka) může být podán pouze písemně na adrese sídla insolvenčního správce: Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3, a to ve lhůtě do 15.11.2023 do 15:00 hod. nebo ve stejné lhůtě elektronicky prostřednictvím emailu zaslaného na ladislav.malek@jmtinsol.cz, a to se zaručeným elektronickým podpisem odesílatele nebo datové schránky insolvenčního správce jmt insol, v.o.s.  Na nabídky došlé po tomto termínu nebude brán zřetel.

Žádost o další informace napište na email. adresu: ladislav.malek@jmtinsol.cz nebo volejte na mob. tel.: 777 87 53 87.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

jmt insol, v.o.s. igor.tomasek@jmtinsol.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!