Prodej pohledávky z titulu vypořádací podíl

Značka: 60 D 52/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Soud:                          Městský soud v Brně pod č.j. 60 D 52/2023

Likvidační správce:    JUDr. Eva Mlčochová, U Stadionu 26, 568 02 Svitavy

Zemř.:                         Bohumil Konečný, nar. 23.9.1965,

posledně bytem Merhautova 1036/172, 614 00 Brno, Černé Pole

 

Likvidační správce nabízí k prodeji:

– pohledávky z titulu vypořádací podíl odpovídající obchodnímu podílu o velikosti 51 % ve společnosti WOLF AG health technologies, s.r.o., IČ 052 51 591, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 94323.

Společnost WOLF AG health technologies, s.r.o. má poslední uveřejněnou závěrku ve Sbírce listin za rok 2022 s hospodářským výsledkem „ – 788 tis. Kč“. Všechny účetní závěrky do roku 2022 jsou zveřejněny ve Sbírce listin.

 

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán po souhlasu soudu zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu likvidačního správce nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout likvidačnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít likvidační správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 • Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 15.4.2024 na adresu nebo na email.

 

Kontakt:

tel. 731 569 923, e-mail: mlcochova@akmlcochova.cz

Informace o zadavateli

JUDr. Eva Mlčochová mlcochova@akmlcochova.cz U Stadionu 994/26, Svitavy, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.07.2024 02.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 31.12.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!