Prodej pohledávky za dlužníkem Bro Builders s.r.o., IČ 09380931, Lidická 700/19, Brno

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

14.10.2022
15.11.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku sepsanou v soupise majetkové podstaty dlužníka empower modular k.s. jehož insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 66INS 3699/2021, za dlužníkem  Bro Builders s.r.o., IČ 09380931, Lidická 700/19, Brno, z titulu  náhrady vzniklé škody v souvislosti se stavbou projektu Eching, vystavená faktura č. 210005 ze dne 18.2.2021 splatná dne 4.3.2021 na částku 322 258,- Kč

Veškerá dostupná dokumentace bude zaslána na vyžádání. Požadavky směřujte na email: jaskova@akjaskova.cz.

Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 15.11.2022 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková,  Chromeč 2, 789 01 Chromeč  nebo na email: jaskova@akjaskova.cz.  V nabídce uveďte cenu, přesnou identifikaci zájemce, telefonický a emailový kontakt.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy

– náklady spojené s prodejem hradí kupující

– správce neodpovídá za existenci, dobytnost ani vady pohledávky

– prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu

Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.10.2023 02.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.10.2023 30.10.2023 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!