Prodej pohledávky za fyzickou osobou v oddlužení

Značka: 220937

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

01.11.2023
30.11.2023

JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 00, jako likvidátor soudem zrušené společnosti SINVEAN TRADE, s.r.o.  v likvidaci, IČ: 02222558 se sídlem Praha 7, Přívozní 2, nabízí k úplatnému postoupení nezajištěnou pohledávku v nominální výši  249 303 484,93 Kč, z toho nepodřízených 28.000.000,- Kč za dlužníkem – fyzickou osobou v insolvenci/oddlužení, řízení se vede pod sp.zn. KSPH 65INS 2454/2022  a ve vztahu k druhému dlužníkovi KSPH 65 INS 14446 / 2015 u Krajského soudu v Praze. Pohledávka je zjištěna (pravomocně jsou ukončeny spory o pravost, výši a pořadí).  Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena s tím, kdo nabídne nejvíce. Podklady, které jsou likvidátorovi známy a které jsou mu dostupné budou zaslány na vyžádání elektronickou poštou; žádosti zasílejte na mail pavel@cizkovsky.cz.

Nabídky zasílejte písemně v uzavřené obálce na adresu likvidátora – JUDr. Pavel Čížkovský, V Olšinách 2300/75, Praha 10, PSČ 100 00, na obálku uveďte označení „Nabídka – SINVEAN“. Termín pro uzávěrku nabídek je dne 30.11.2022 ve 12 hodin; v této lhůtě musí být nabídky doručeny likvidátorovi. Likvidátor  si vyhrazuje  právo nepřijmout kteroukoli či  žádnou z předložených nabídek, či toto výběrové řízení kdykoli zrušit bez náhrady.

JUDr. Pavel Čížkovský, likvidátor

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!