Prodej pohledávky za insolvenčním dlužníkem Paradogs s.r.o., IČ 28252926

miechova@om-ak.cz

Prodej pohledávky za insolvenčním dlužníkem Paradogs s.r.o., IČ 28252926

Insolvenční správce

dlužníka Kristýna Dernerová, dat.nar.: 03.04.1985, bytem Hředle, Hředle 181, PSČ 270 08

v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp.zn.: KSPH 38 INS 11235/2013

prodává pohledávku zapsanou pod položkou č. 5 soupisu majetkové podstaty:

  • pohledávka ve výši 13 838,– Kč z titulu nevyplacených srážek ze mzdy a nevyplaceného daňového bonusu za insolvenčním dlužníkem Paradogs s.r.o., IČ: 28252926, se sídlem Rybná 716/24, PSČ 110 00 Praha, přihlášená a zjištěná na přezkumném jednání konaném dne 20.6.2019 v insolvenční řízení vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn.: MSPH 89 INS 18998/2018

Podmínka koupě: úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy, prodej nejvyšší nabídce, odsouhlasení kupní ceny věřitelským výborem.

Kontakt: miechova@om-ak.cz, 602 823 386

Pohledávky

13.07.2019
12.07.2020


Informace o zadavateli

Ivona Miechová miechova@om-ak.cz

Související inzeráty