Prodej/postoupení pohledávky z majetkové podstaty v insolvenčním řízení

Značka: Pohledávka č. 12

Cena: min. 250.000 Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

04.05.2023
08.06.2023

Mgr. Pavel Bureš, insolvenční správce dlužníka BOKADA s.r.o., Pod Harfou 933/68, 192 00 Praha 9, IČ 27104176, Praha (dále jen „Dlužník“), insolvenční řízení vedeno u Městského soudu v Praze (insolvenční soud) pod sp. zn. MSPH 99 INS 16708/2017, nabízí k prodeji majetek sepsaný do majetkové podstaty Dlužníka, a to:

 • vykonatelnou pohledávku vůči Naděždě Trenklerové, Na sádkách 1836, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, z titulu vrácení plnění z neúčinných právních úkonů, ve  výši 2.300.000,-Kč (+ náklady řízení 44.772,42 Kč).

Tato pohledávka:

– byla přiznána rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13.4.2022, č.j. 199 ICm 3227/2018-69 a rozsudkem Vrchního soudu v Praze dne 29.11.2022, č.j. 102 VSPH 483/2022-108, které jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku na č.l. C3 -24 a č.l. C3-36,

– je vymáhána JUDr. Petrem Kociánem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Brno – venkov, Veveří 125, 616 45 Brno, přičemž tato exekuce vedena pod sp. zn. 137 EX 36/23,

– byla přihlášena do insolvenčního řízení Naděždy Trenklerové, které je vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 61 INS 2623/2023.

Prodej bude realizován dle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, po udělení souhlasu insolvenčního soudu a souhlasu zástupce věřitelů.

Nabídku na koupi pohledávky je možné podávat na adresu:  Mgr. Pavel Bureš, Československé armády 556, 500 03 Hradec Králové nebo elektronicky na adresu mgrbures.ak@centrum.cz nebo prostřednictvím datové schránky ins. správce ID: ak6xucr, a to nejpozději ve lhůtě do 8.6.2023, kdy musí být písemná nabídka Zájemce doručena insolvenčnímu správci.

Závazné podmínky podávání nabídek, upravující způsob podávání nabídek a obsah těchto nabídek, jsou uvedeny v příloze tohoto inzerátu (viz Podmínky podávání nabídek).

Minimální výše úplaty za postoupení pohledávky činí 250.000,-Kč, přičemž úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. obč. zák., ani výběrovým řízením, jehož podmínky by byly upraveny právními předpisy.

Insolvenční správce neručí za dobytnost pohledávky.

Bližší informace též na tel: 602 826 755, e-mail: mgrbures.ak@centrum.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Bureš mgrbures.ak@centrum.cz Československé armády 556, Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát




  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!