Prodej pozemku

Značka: Pozemky Martan

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj, Ústecký kraj

Nemovité věci

12.09.2023
27.09.2023

Insolvenční správkyně JUDr. Jana Fialová, nabízí k prodeji soubor nemovitého majetku, zapsaného do majetkové podstaty pod položkami č. 2 – 7 , a to:

 • pozemek parc.č. 166/11 o výměře 126 m2, zahrada, zapsaný na LV č. 108 pro k.ú. Český Újezd
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/106 k pozemkům parc.č. 166/1 o výměře 70 m2, ostatní plocha a parc.č. 166/14 o výměře 33 m2, ostatní plocha, zapsaný na LV č. 95 pro k.ú. Český Újezd,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/106 k pozemkům parc.č. 170/8 o výměře 21 m2, trvalý travní porost, parc.č. 170/11 o výměře 10 m2, trvalý travní porost a parc.č. 170/14 o výměře 29 m2, trvalý travní porost, zapsaný na LV č. 138 pro k.ú. Český Újezd,
 • pozemek parc.č. 90/12 o výměře 423 m2, trvalý travní porost, zapsaný na LV č. 182 pro k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/106 k pozemkům parc.č. 87/1 o výměře 1.311 m2, trvalý travní porost, parc.č. 88/1 o výměře 567 m2, trvalý travní porost a parc.č. 100/116 o výměře 292, trvalý travní porost, zapsaný na LV č. 104 pro k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/106 k pozemkům parc.č. 87/2 o výměře 8 m2, trvalý travní porost, parc.č. 87/19 o výměře 426 m2, trvalý travní porost, parc.č. 89/1 o výměře 919 m2, trvalý travní porost, parc.č. 90/1 o výměře 982 m2, trvalý travní porost, parc.č. 90/15 o výměře 268 m2, trvalý travní porost, parc.č. 100/58 o výměře 15 m2, trvalý travní porost, parc.č. 100/61 o výměře 99 m2, trvalý travní porost, parc.č. 100/86 o výměře 30 m2, trvalý travní porost, parc.č. 100/101 o výměře 95 m2, trvalý travní porost, parc.č. 100/123 o výměře 286 m2, trvalý travní porost, parc.č. 100/131 o výměře 2.020 m2, trvalý travní porost, parc.č. 100/132 o výměře 42 m2, trvalý travní porost, parc.č. 100/162 o výměře 1.493 m2, trvalý travní porost, parc.č. 100/172 o výměře 21 m2, trvalý travní porost a parc.č. 100/173 o výměře 5 m2, trvalý travní porost, zapsaný na LV č. 199 pro k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem.

Uvedený majetek byl oceněn znaleckým posudkem celkovou obvyklou cenou ve výši 690.500,- Kč.

Nabídky zasílejte na email fojt@accor.cz  nejpozději do 27. 9. 2023

Informace o zadavateli

Jana Fialová fojt@accor.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!