Prodej pozemku Hradiště u Domažlic

Značka: Steinberger

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

27.09.2022
30.10.2022

Insolvenční správce dlužníka Miroslava Steinbergera čj. KSCB 41 INS 1182/2022 nabízí k prodeji nemovitost:

Spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na pozemku parc. č. 1000/48 – orná půda o výměře 1996 m2. Zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, LV 179, kat. území Hradiště u Domažlic.

Podmínky prodeje:

 • minimální kupní cena 25 000,- Kč, prodej nejvyšší nabídce
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty
 • Náklady na vklad do katastru nese kupující

Nabídky zasílejte na adresu: Martina Mitinová, Škodova 96/11, 750 02 Přerov popřípadě do datové schránky ID: 8iedd6n do 30. 10. 2022

Informace o zadavateli

Martina Mitinová mitinova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!