prodej stavebního pozemku o výměře 1045 m2, obec Tichov, okres Zlín

Značka: KSBR 38 INS 26607/2020

Cena: 1568000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Tichov

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

29.06.2022
31.07.2022

Insolvenční správkyně Mgr. Petra Jadrníčková ve věci insolvenčního řízení dlužníka Iva Mudráka, RČ 861113/6336, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 38 INS 26607/2020, nabízí k prodeji:

pozemek parc. č. 1112/5, o výměře 1045 m2, trvalý travní porost (způsob ochrany: zemědělský půdní fond)

zaps. na LV 537 pro kat úz. Tichov, obec: Tichov, okres: Zlín; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky

Jedná se o nově vzniklou lokalitu se stavebními pozemky, určenými pro zastavění rodinným domem. Pozemek je možno napojit na inženýrské sítě: voda, elektro a kanalizace (v obecním pozemku parc.č. 1113) – viz znalecký posudek.

Podmínky prodeje:
– majetek je prodáván ve stavu jak stojí a leží,
– poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující,
– rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu smlouvy,
– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku,
– nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce a nabízenou cenu v měně CZK,
– lhůta pro podání nabídek je do 31.7.2022, nabídky se podávají výlučně e-mailem na adresu ak.jadrnickova@seznam.cz

Příloha: Znalecký posudek

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Petra Jadrníčková ak.jadrnickova@seznam.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!