Prodej pozemku v k.ú. Valašské Meziříčí – město

machova@insolvencyproject.cz

Prodej pozemku v k.ú. Valašské Meziříčí – město

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Václava Drevňáka, sp. zn. KSOS 31 INS 8589/2020, nabízíme k prodeji:

  • pozemek parc. č. 2679/10, orná půda
    zapsáno na LV 3914 pro katastrální území Valašské Meziříčí – město

a

  • podíl 1/6 na pozemku parc. č. 2679/14, orná půda
    zapsáno na LV 3917 pro katastrální území Valašské Meziříčí – město

Nabídku můžete učinit prostřednictvím emailu: dykastova@insolvencyproject.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjmení zájemce a to včetně telefonního kontaktu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Pozn. Nemovité věci budou prodány zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou.

Cena: dohodou

Vyřizuje: Marie Dykastová

tel. 703 141 889

Značka:

KSOS 31 INS 8589/2020

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Zlínský kraj

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

20.11.2020
30.11.2021


Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. spacirova@insolvencyproject.cz

Související inzeráty