Prodej pozemků v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové

Značka: 657.INS

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

03.11.2023
24.11.2023

Insolvenční správce dlužníka: Michal Mačo, bytem Horská 42, 541 01 Trutnov (insolvenční řízení vedeno Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 35 INS 15088/2020), nabízí k přímému prodeji dále specifikované pozemky (položka č. I.1. soupisu majetkové podstaty):

 

– pozemek p.č. 1352 o výměře 166 m2 ostatní plocha

– pozemek p.č. 1353 o výměře 728 m2 trvalý travní porost

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV 520 pro katastrální území a obec Doubravice u Dvora Králové.

 

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodu změnit podmínky prodeje či odmítnout všechny nabídky

 

Další informace lze získat v kanceláři správce na adrese Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, na tel. č. 776 838 594 nebo na e-mailové adrese: urban.ak@email.cz

Uzávěrka nabídek 24.11.2023.

Nabídky zasílejte nebo osobně doručte na adresu: Mgr. Jan Urban, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, nebo na e-mail: urban.ak@email.cz.

Informace o zadavateli

Mgr. Jan Urban urban.ak@email.cz Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!