Prodej pozemků v obci a katastrálním území Bojkovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

06.12.2023
30.06.2024

Likvidační správkyně pozůstalosti  Mgr. Sofie Pondikasová  nabízí v rámci prodeje pozůstalosti po panu M.F. v dědickém řízení 21 D 1258/2017, vedeném u Okresního soudu v Uherském Hradišti, soudní komisařkou JUDr. Gabrielou Bičanovou, notářkou v Uherském Hradišti následující nemovitosti:

pozemek parc.č. 1460/14 trvalý travní porost o výměře 368 m2,

pozemek parc.č. 1500/13 trvalý travní porost o výměře 1043 m2,

pozemek parc.č. 1500/14 trvalý travní porost o výměře 1262 m2,

pozemek parc.č. 1500/21 trvalý travní porost o výměře 143 m2,

pozemek parc.č. 1528/22 trvalý travní porost o výměře 2885 m2,

pozemek parc. č. 1528/47 trvalý travní porost o výměře 8 m2,

pozemek parc.č. 1557/44 lesní pozemek o výměře 308 m2,

pozemek parc. č. 1557/45 lesní pozemek o výměře 2m2,

pozemek parc.č. 1870/286 trvalý travní porost o výměře 857 m2,

pozemek parc.č. 5346/104 ostatní plocha o výměře 20 m2,

pozemek parc.č. 5351/57 ostatní plocha o výměře 41 m2,

vše zapsáno na LV č. 798 pro obec Bojkovice, kat. území Bojkovice

 

Podmínky prodeje:

prodej za nejvyšší nabídnutou cenu,

úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

seriózní nabídky podávejte prostřednictvím formuláře na této stránce do 30.6.2024.

likvidační správkyně si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny nabídky.

Prodej probíhá v souladu s podmínkami, které v souhlasu se zpeněžením majetku patřícího do likvidační podstaty přímým prodejem ze dne 13. 6. 2023 stanovila soudní komisařka. Případné dotazy k prodeji Vám zodpoví likvidační správkyně prostřednictvím formuláře na této stránce.

 

Informace o zadavateli

Sofie Pondikasová insolvence@akpondikasova.eu

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!