PRODEJ POZEMKŮ V OBCI BŘEZNICE Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Značka: KSPH 61 INS 15003 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Středočeský kraj

Nehmotný majetek

07.09.2021
31.12.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji: Jedná se o spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti 1/4 na nemovitém majetku, a to: – pozemek parc. č. 386/2, o výměře 929 m2, zahrada – pozemek parc. č. 386/6, o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., LV 362 Další údaje: stavba je součástí pozemku 386/5 LV 362 – pozemek parc. č. 386/8 o výměře 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 386/8 zapsáno na LV č. 462 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kat. prac.Příbram, kat. území Březnice. Nemovité věci byly oceněny společností ZUOM a.s., dle znaleckého posudku č. 959-248/2020 v ceně obvyklé 68.000,-Kč Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán  zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  06.12.2023 31.05.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.11.2023 17.01.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!