Prodej průmyslového objektu v Polici nad Metují – MERKUR

Značka: SI 68/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nádražní 289, 549 54 Police nad Metují

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

25.06.2024
06.08.2024

Slezská insolvenční v.o.s., IČ: 08239428, se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, 736 01 Havířov jako insolvenční správkyně  dlužnice Ing. Aleny Křížové, bytem Pod Klůčkem 260, 549 54 Police nad Metují nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  45 INS 22556/2020 prostřednictvím zprostředkovatele REXIM INVEST s.r.o. ke koupi následující soubor nemovitých věcí:

 

– pozemková parcela St 336 o výměře 2329 m2  – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Police nad Metují, čp. 289, bydlení

 

– pozemková parcela č. 718 o výměře 38 m2  – ostatní plocha, jiná plocha

 

– pozemková parcela č. 723/1 o výměře 1474 m2  – ostatní plocha, manipulační plocha

 

– pozemková parcela č. 723/3  o výměře 202 m2 – zahrada,

 

vše v katastrálním území Police nad Metují, obec Police nad Metují, okres Náchod, zapsáno na LV č. 1276 pro katastrální území Police nad Metují u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

 

Prodej proběhne na základě podmínek nabídkového řízení, které jsou uvedeny v příloze tohoto inzerátu.

Kontakt na zprostředkovatele REXIM INVEST s.r.o.:

Ing. Jan Kříž, tel. 739110177, email jan.kriz@reximinvest.cz

 

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Slezská insolvenční v.o.s. office@slezskainsolvencni.cz Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, Havířov, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!