prodej RD Široký Brod, k demolici

olomouc@e-advokati.com

prodej RD Široký Brod, k demolici

V rámci likvidace pozůstalosti vyhlašuji výběrové řízení na prodej: 

pol. I/1 RD Široký Brod čp. 102 se zahradou

nemovité věci na LV č. 82 pro k.ú. Široký Brod, obec Mikulovice, a to:

– pozemek p.č.st.23/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m2, jehož součástí je stavba Široký Brod čp. 102 rodinný dům

– pozemek p.č. 215/2 zahrada o výměře 138 m2

Ocenění: 50.000,00 Kč  dle znaleckého posudku č. 38/07/2018 ze dne 18.7.2018 vypracovaného znalcem Ivanem Irovským

Popis:

Stavba situována v okrajové části obce Široký Brod, u zpevněné krajské silnice Jeseník-Mikulovice. V místě nejsou všechny inženýrské sítě. Pozemky nejsou oploceny, nejsou zde ovocné ani okrasné trvalé porosty. Dům je ve velmi špatném stavebním stavu, v užívání asi 84 roků. Je nařízeno odstranění stavby(demoliční výměr).

Jde o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu , střecha sedlová s krytinou z eternitových šablon, částečné klempířské prvky ze FeZn, částečně fasáda, okna dřevěná zdvojená, většina chybí, podezdívka z kamene, stropy rovné spalné, klenba, dvouvrstvé omítky, vnitřní obklady chybí, schodiště dřevěné, podlahy betony, prkna, keramická dlažba, část chybí. Bez vytápění, bez ohřevu vody, elektroinstalace není. Záchod suchý. Dům volně přístupný, nejsou dveře.

(dále jen „předmět prodeje“)

Lhůta pro podání nabídek 10.72019 do 12,00 hod 

minimální cena 35.000,00 Kč

Úplné znění podmínek VŘ – viz příloha.

Fotogalerie a další informace na webu likvidátora www.e-advokati.com/prodej majetku

Nemovité věci

12.06.2019
11.06.2020


Informace o zadavateli

Bohdana Šocová olomouc@e-advokati.com
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty