prodej rod. domu se zahradou Hvězdonice

Značka: KSPH 70 INS 29876/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

25.04.2023
31.05.2023

Insolvenční správkyně dlužníka Jiřího Sargy, nar. 24.1.1973, bytem Hvězdonice 75, ustanovená Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. . KSPH 70 INS 29876/2014, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji v elektronické dražbě majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 1, a to:

 

 • pozemek parc. č. st. 227 o výměře 283 m2              zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Hvězdonice, č.p. 75, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  227

 • pozemek parc. č. 1795/2 o výměře 719 m2              zahrada      

 

vše zapsané na LV č. 43, pro k.ú. Hvězdonice, obec Hvězdonice, okres Benešov, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov

Datum konání dražby: 23.5.2023 od 10 hodin

Dražebník: EURODRAŽBY.CZ a.s.

Bližší informace o konané opakované dražbě jsou na webových stránkách dražebníka zde: https://www.eurodrazby.cz/seznam-nemovitosti/drazba?id=9999&nazev=rodinny-dum-v-obci-hvezdonice%2C-okres-benesov

V případě zájmu o prohlídku kontaktujte zástupce dražebníka: pan Jiří Glazer, tel. 774 760 699


Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!