Prodej rodinného domu a pozemků v k.ú. Pustá Kamenice

machova@insolvencyproject.cz

Prodej rodinného domu a pozemků v k.ú. Pustá Kamenice

V rámci insolvenčního řízení společnosti M.P.M. – A družstvo – v likvidaci, sp. zn. MSPH 93 INS 11779/2019, nabízíme k prodeji:

  • pozemek parc. č. St. 100, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pustá Kamenice, č.p. 19, rod. dům
  • pozemek parc. č. 50/2, ostatní plocha
  • pozemek parc. č. 53, ostatní plocha
    to vše zapsáno na LV 347 pro katastrální území a obec Pustá Kamenice, vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy

Nabídku můžete učinit prostřednictvím emailu: dykastova@insolvencyproject.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjmení zájemce a to včetně telefonního kontaktu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Cena: dohodou

Vyřizuje: Marie Dykastová

tel. 703 141 889

Nemovité věci

13.03.2020
13.03.2021


Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. spacirova@insolvencyproject.cz

Související inzeráty