Prodej rodinného domu a přilehlých pozemků Lipník okres Třebíč

insolvence@fabianpartners.cz

Prodej rodinného domu a přilehlých pozemků Lipník okres Třebíč

– pozemek parc.č. 60/1, ostatní plocha o výměře 1036 m2
– pozemek parc.č. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 763 m2, součástí je stavba Lipník, č.p. 10
– pozemek parc.č. 64/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2
– pozemek parc.č. 65/1, zahrada o výměře 615 m2
vše zapsáno na LV 397 v katastru pro katastrální území Lipník u Hrotovic, obec Lipník, okres Třebíč, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč.

Uvedená cena pouze obvyklá, bude prodáno nejvyšší nabídce

Své cenové nabídky zasílejte nejpozději do 31.3.2020 na email: iveta.klimova@zrealitky.cz nebo insolvence@fabianpartners.cz. Prodej bude následně realizován až po uplynutí lhůty pro zaslání nabídek, a to nejvyšší a nejvhodnější nabídce na základě výběru prodávajícího, přičemž tento si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Nemovité věci

25.02.2020
24.02.2021


Informace o zadavateli

Pavel Fabian insolvence@fabianpartners.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty