Prodej rodinného domu v obci Přelouč (okres Pardubice)

Značka: KSPA 53 INS 4085 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jahnova 493, Přelouč

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

14.12.2023
20.02.2024

Insolvenční správce Administrace insolvencí Císař, Češka, Smutný a spol., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k odkoupení nemovitost z majetkové podstaty dlužníka: Martina Köhlera, sp. zn. KSPA 53 INS 4085 / 2023.

Předmět prodeje:

 • pozemek parc. č. St. 1843 o výměře 93 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba č. p. 493 (rodinný dům), stavba stojí na pozemku p.č. St. 1843
 • pozemek parc. č. 1465/32 o výměře 646 m2 (zahrada),
 • vše zapsáno na LV 535, k.ú. Přelouč, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, KP Pardubice

Cena obvyklá byla stanovena dle znaleckého posudku na částku ve výši 4 700 000 Kč. Znalecký posudek v příloze inzerátu.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: bououne@aiccs.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!