PRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB (DOPLŇKŮ STRAVY), V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA PEARL OF HEALTH SE, SP. ZN. MSPH 79 INS 5494 / 2023

Značka: MSPH 79 INS 5494 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Středočeský kraj

Movité věci

16.10.2023
16.11.2023

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 79 INS 5494 / 2023 k odkupu níže uvedený majetek:

 • Skladové zásoby dlužníka (doplňky stravy)- viz příloha č. 1

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu II. Movitý majetek pod položkou č. 6). Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka PEARL OF HEALTH SE).

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převzetím vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Předem upozorňujeme, že některé z doplňků mohou být již po době trvanlivosti.

V příloze přikládám soubor konkrétních doplňků stravy.

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu ondrej.grunwald@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 16.11.2023 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „MSPH 79 INS 5494 / 2023 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.07.2024 23.08.2024 Celá ČR
  Pardubický kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!