Prodej soubor movitého majetku dlužnice RUPA TEXTIL s.r.o.

Značka: KSHK 42 INS 29464 / 2019 RUPA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

06.04.2021
23.05.2021

Prodej mimo dražbu – nejvyšší a nejvýhodnější nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce (dále jen „IS“) dlužníka: RUPA TEXTIL s.r.o. (dříve NYKLÍČEK a spol. s r.o.), IČ: 60112131, se sídlem: Rašínova 278, 549 01 Nové Město nad Metují, insolvenční řízení vedené pod spisovou značkou č. j. KSHK 42 INS 29464 / 2019 u Krajského soudu v Hradci Králové, nabízí k prodeji soubor movitého majetku (uvedeného v příloze), konkrétně se jedná o tyto soubory:

Automobily: pol. č. 5, 6, 7,

Výpočetní technika: pol. č. 51 – 56, 156, 157, 158, 169, 171, 172, 173,

Kancelářský nábytek: pol. č. 150 – 155, 159 – 168, 170, 174, 182,

Tkalcovské stroje pol. č. 91 – 111, 115, 120, 121, 122, 127 – 131, 135,

Ostatní – stroje, manipulační technika, náhradní díly pol. č. 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 136 – 149, 175 – 181, 183 – 193.

Na prohlídky je nutné se předem objednat elektronicky pouze na emailu: prodej@insolvence-is.cz. Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční.

Data prohlídek jsou stanovena na 6.5.2021 a 20.5.2021.

Nové Město nad Metují – vždy od 10 hod. do 11 hod.

Česká Skalice – vždy od 12 hod. do 13 hod.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší a nejvýhodnější nabídce po souborech uvedených výše. Upřednostněna bude nabídka na odkup celého soupisu movitého majetku. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: prodej@insolvence-is.cz, nejpozději do 23.5.2021. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.

Veškeré došlé nabídky budou předloženy věřitelskému výboru, který vybere zájemce s nejvýhodnější nabídkou (pokud nebude insolvenčním správcem, respektive věřitelským výborem, využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Poté insolvenční správce kontaktuje vybraného zájemce za účelem uzavření kupní smlouvy. Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku a nebude s nimi uzavřena kupní smlouva, již budou o této skutečnosti vyrozuměni. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem, odvozem a vyklizením hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba vyloučená z nabývání majetku dle ust. § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán tak, jak stojí a leží.

UPOZORNĚNÍ:

Insolvenční správce poukazuje na skutečnost, že v průběhu uváděného výběrového řízení byl vyrozuměn 3. osobou s uplatněním jejího údajného nároku (vlastnického práva) vůči části prodávaného movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka.

 

V souvislosti s tím, při zachování nezbytné obezřetnosti, insolvenční správce žádá všechny zájemce, aby své nabídky činili jak v podobě zájmu o celek, či jednotlivé soubory, a současně s tím ještě předkládali nabídky, ze kterých bude vyčleněna/oddělena nabídka za pol. č. 91-109, u nichž 3. osoba tvrdí, že je jejich vlastníkem, což však insolvenčnímu správci nebylo dosud reálně prokázáno.

 

Nadto 3. osoba uplatňuje své vlastnictví ke strojům:

WINDER MACHINE Savio Espero LR s výrobním číslem 56100,

WARPING MACHINE Benninger SPT + nr 2 creel 560 cones s výrobním číslem 100959,

WINDER MACHINE Slaforth GKW/PX 13802868040;

tento movitý majetek však není dosud blíže specifikovaný a označený dle pořízeného soupisu majetkové podstaty dlužníka, a proto ani není jakkoliv položkově určen, na což insolvenční správce z opatrnosti dále upozorňuje. V případě, že by došlo 3. osobou k označení těchto strojů, jako položek soupisu majetkové podstaty dlužníka, bude insolvenční správce žádat o úpravu učiněných nabídek.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!