Prodej souboru movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Rosinter Czech Republic s.r.o., IČ: 26444518, se sídlem Krymská 121/22, Praha 10

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

04.03.2024
15.03.2024

Insolvenční správce Mgr. Ing. Ivana Zálešáková nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 90 INS 7212/2023 k odkupu níže uvedený majetek:

Soubor movitého majetku sepsané pod položkami m10, m11, m12, m13, m14, m15, m16, m17  sepsaného v majetkové podstatě dlužníka  

Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku pod položkou B6 (na https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=57118642 

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převzetím předmětu zpeněžení hradí kupující;
- bude realizován prodej celého souboru movitého majetku,
-zájemce zřetelně označí, zda se jedná o nabídku kupní ceny vč. DPH nebo bez DPH;
-kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 20 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu likvidacel@seznam.cz, a to nejpozději do 15.03.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „MSPH 90 INS 7212/2023 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Ivana Zálešáková likvidacel@seznam.cz Dr. E. Beneše 1873/61, Bruntál, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!