Prodej souboru pozemků k.ú. Hlína u Ivančic, k.ú. Neslovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

06.10.2022
30.11.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídka

Insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném u KS v Brně pod sp.zn. KSBR 29 INS 25405/2020 při zpeněžení majetku z majetkové podstaty dlužníka nabízí k prodeji soubor nemovitých věci

Předmět prodej

 • pozemek p.č. 417/7,  k.ú. Hlína u Ivančic
 • pozemek p.č. 428/49, k.ú. Hlína u Ivančic
 • pozemek p.č. 582/106, k.ú Hlína u Ivančic
 • pozemek p.č. 613/13, k.ú. Hlína u Ivančic
 • pozemek p.č. 615/79, k.ú. Hlína u Ivančic
 • pozemek p.č. 615/80, k.ú. Hlína u Ivančic
 • pozemek p.č. 3367, k.ú. Neslovice

Předmět prodeje byl oceněn znaleckým posudkem, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku v oddále B – 16

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce.

Minimální cena 200 000,- Kč

Lhůta pro podání nabídek je do 30.11.2022.

Nabídky zasílejte elektronicky na adresu reichel.office@email.cz

Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Nabídka je právně závazná.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Zájemce, který nabídne za předmět prodeje nejvyšší kupní cenu, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy. Zájemci, kteří nepředloží nejvyšší nabídku, budou o vyhodnocení nabídek informování prostřednictvím zprávy o průběhu zpeněžení, která bude zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy, nebude-li jiné dohody do 7 dnů po výzvě insolvenčního správce. Náklady spojené s převodem vlastnického práva hradí kupující. Insolvenční správce upozorňuje na ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, kde je vymezen okruh osob, na který se vztahuje zákaz nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka. Majetek je nabízen ve stavu, jak stojí a leží.   

Informace o zadavateli

reichel.office@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!